Search form

Aposol 4:2

2Ti damsi nuwanuwasi ipughu iyamna ke i kayowana da aposol iti beyebeyena wawaya kurisi da aviyavisina Yesu iberai na ivi matakira da wawaya rabobowai ina vomiiri.