Search form

Aposol 6:8

Sitivin ipatumi.

8Sitivin gwabinai na God ina agabiibai ma ina rewapana imakamakai da wawaya kamosiyai matakira ma bera ghamaghamasi iberaberai.