Search form

Aposol 7:13

13Ma i baba kana viruwa kamonai Josepa varevaresina kurisi ivi mamatara da tuna iyai. Nani maranai Pero akovina iviiya da Josepa ina rakaraka na iyavo kava.