Search form

Aposol 7:54

Sitivin wakimiyai ikiivunui.

54Sanhidran babadisi Sitivin ina sisiya ivi yanei na nuwanuwasi ipughu kirakai da okesi ivi tarakikitei.