Search form

Aposol 9:14

14Ma bade avi yanei da taparoro babadisi i babada gwabisiyai rewapana iviiya ma ipisi wike ku Damaskas da iyavo kava kavovokavakavarim na ina patumikai.”