Search form

Aposol 9:2

2ma ivi nowi da ita giruma kiki numasi kii koyakoyagha wawayisi Damaskas kwanatuna kamonai kurisi da Sol iti vitei da iyavo kava Damaskas kamonai, tomowa bo wavine Yesu ina keta ekivikivini na ita patumisi ma ita rutinisi ku Jerusalem.