Search form

Aposol 9:24

24ma Sol namada akovina iviiya da Jiu damsi mara nonowa mariyai ma didibarai kwanatu matuketinai ivivi pota da ita kiivunui.