Search form

Aposol 9:31

31Ma nani murinai na vitumaghana damsi kudubisi Judiya, Gariri ma Sameriya kamonai ere nuwanubasi imakai. Ma Kanuma Vovokaravina ikiiepepisi da ivi rewapana, ma wawaya ipeyari ivi tumaghana da i koroto irakata. Ma mara nonowa Bada ivovokaravei.