Search form

Aposol 9:32

Aineyas da Dokas.

32Ma Pita ibaba da dobu ine yavui ma mara sago ku Laida kwanatuna inumataya da vitumaghana damsi ita kitisi.