Search form

Jon 1:35

Nona wawayisi Yesu ivinesi da kana kivikivina.

35Mara itome ma Jon kana kivikivina ruwa yavata patana da nani gawarinai imakamakai.