Search form

Jon 10:22

Jiu babadisi Yesu ibarei.

22Taparoro Numana kana mara ghamana inekiibau da Jiu damsi ita kamporagha ma tuna na nuba kana mara.