Search form

Jon 11:22

22Ma akovi da wekarakava aviyavisina God kurina kuni nowi na ina verem.”