Search form

Jon 11:41

41Ma damsi guduna ivotawei ma Yesu itepa ku kunuma ma ivona bo, “Mamai, aikiikiiwem da kuvi yaneku.