Search form

Jon 11:48

48Takitakuyowei na kana vava ina rakata da wawaya peyarisi ini tumaghanei da tuna i kiivavo ma ina kivini. Ma Rome damsi varana ini yanei na ina pisi da ita dobu, ita wawaya ma ita Taparoro Numana ina gwaramutui.”