Search form

Jon 12:23

23Ma ivonapotesi bo, “Marana ipisi da Wawaya Natusi kana kadara ini debei.