Search form

Jon 12:29

29Ma koroto ghamana nani dobunai imiimiiri na gamona ivi yanei. Ma viya ivona da warikeyakeya, ma bade viya ivona da aneya ivi sisiya kurina.