Search form

Jon 12:36

36Yasegana gwabimiyai na ami vitumaghana kurina koterei da tami na yasegana natunatuna.” Yesu ivi sisiya ikovi na inekuyowesi. Ma nani murinai na iveraveruvuvuresi.