Search form

Jon 12:37

Wawaya Yesu ke ita vivitumaghanei.

37Namanaki da Yesu matakira ghamaghamasi wawaya maghinosiyai iberai da ikitai ma patana da ke ita vivitumaghanei.