Search form

Jon 12:40

40“Matasi ikiipotai,

ma nuwanuwasi igudui da ke kovokovoghina ita kita,

ma ke kovokovoghina da sisiya iyamna itakovi.

Ma Bada ivona bo,

‘Tuna kubiine damsi ke ita miiritavire kuriku da ati yawasisi.’”