Search form

Jon 13:12

12Ma kaesi ikowa ikovi na kana gara ikote meyei, ma ivovira da kana ku gawara. Ma ivi tarakiiyanesi bo, “Kade koakovi da aviyavisina kurimi aberai?