Search form

Jon 13:3

3Ma Yesu iakovi da ina Mamai rewapana iverei da bera kudubina iti badei. Ma bade iakovi da tuna God gwabinai ioru ma ina vovira kurina.