Search form

Jon 13:33

33Natunatuku, ke mara gurina ma ana kuyowemi. Ma Jiu babadisi ikikava avonesi na tami bade nakanani avonavonemi. Kona kita kaviku iyamna mike ana nae na tami ke kovokovoghina da kona kiviniku.