Search form

Jon 13:7

7Ma Yesu ivonapotei bo, “Aviyavisina wekarakava aberaberai na ke kutakovi da avi kubiine. Ma karakava da kunakovi.”