Search form

Jon 15:9

9Ikikava aku Mamai nuwanuwaku iviiya, nakanani nuwanuwami aviiya. Ma tami na aku nuwaviina kamonai komakai, ke kona kiibutawei.