Search form

Jon 16:11

11Ma bade ina vonesi da mara sago God ini tupaviresi, iyamna namada ivonakiiyaragha da weni dobuna kana kiivavo wavu iviiya ma kovogha ina panani.”