Search form

Jon 16:28

28Aku Mamai gwabinai aoru ku dobu, ma dobu ana kuyowei na ana vovira ana ghae aku Mamai kurina.”