Search form

Jon 18:23

23Ma Yesu ivonapotei bo, “Mikeda avi sisiya bero na debiiyai kevi mamatara da aviyavisina avonei. Ma mikeda avona bubuna na avi kubiine kuraviku?”