Search form

Jon 18:39

39Ma ami kiki emakamakai da Pasova kamna kamonai wawaya sago gabura kamonai ani kiibuni. Ami kayowana ikikava, Jiu dami ami kiivavo ana votawei bo?”