Search form

Jon 19:24

24Tuna kubiine seri wawayisi ti mani kamosiyai ivona bo, “Weni garana ke tagosiri. Virekwa sago taberai ma takitai da iyi kudubina ina viiya.” Weni berana iberai na giruma katamana kamonai ikikava ivona da ita tupuwa na nakanani itupuwa. Igiruma bo,

“Kamosiyai kaku gara peyarina ivorereghi

ma kaku gara gurina kubiine na virekwa iberai.”

Ma vaghina, seri wawayisi nakanani iberai.