Search form

Jon 19:40

40Jiu damsi i kiki inununuri na ivi ruwa muramurana iviiya da Yesu tupuwina ivovunaghi ma kwarewa vuna, poipoina ma gurina iviiya da igerei.