Search form

Jon 19:9

9Tuna kubiine Yesu irutinaruwei ina ku numa ma ivi tarakiiyana meyei bo, “Tam mimei kupisi?”

Ma Yesu ke sago ita vonapotei.