Search form

Jon 20:18

18Ma Meri Magadarini inae da Yesu kana kivikivina ipananisi na ivonesi bo, “Ita Bada akitai!” Ma aviyavisina Yesu ivivi sisiyei na ivonaveresi.