Search form

Jon 20:26

26Taparoro sago ikovi ma kana kivikivina numa kamonai ivi kiidaburaname, ma Tomas na yavata. Matuketa igudupotai ma kegha da Yesu irumatara da kamosiyai imiimiiri ma ivona bo, “Nuwanuba gwabimiyai emakai.”