Search form

Jon 21:1

Yesu irumatara kana kivikivina miikovimaruwa kurisi.

1Ke mara gurina ma Yesu irumatarame kana kivikivina kurisi, ma berana weni nakanani itupuwa.