Search form

Jon 21:4

4Ma mara boiboi vaghata ikitai da wawaya sago kikirai imiimiiri ma ke ita vogiini da tuna na Yesu.