Search form

Jon 4:39

39Nani kwanatunai Sameriya damsi ipeyari kirakai Yesu ivi tumaghanei, iyamna wavinena ivonesi bo, “Aviyavisina aberaberai na kudubina Yesu ivi debeku.”