Search form

Jon 5:1

Tomowa toka baranai iyawasa.

1Nani murinai Yesu ighae ku Jerusalem Jiu damsi i kam kubiine.