Search form

Jon 5:40

40ma tami na kobareku. Ke ami kayowana da kota pisi kuriku da yawasa kota viiya.”