Search form

Jon 5:41

41“Taku ke ata kayokayowei da wawaya dobuwai ini ghegheniku.