Search form

Jon 5:46

46Mikeda Moses ina giruma koti tumaghanei na bade taku koti tumaghaneku, iyamna ina giruma kamonai na taku ivi sisiyeku.