Search form

Jon 6:10

10Ma Yesu ivona bo, “Wawaya kovonesi da ina makiivipika.” Ma nani dobunai na gawara yagharina ma wawaya peyarisi dimodimo tepanai imakiivipika. Nani korotona kamonai tomotomowa kavakava ivi yavisi na 5 tausan.