Search form

Jon 6:24

24Maranai koroto nota iviiya da Yesu ma kana kivikivina kegha na igeru nani ku wakasi ma idamana ku Kapeniyam da Yesu itekwai.