Search form

Jon 6:28

28Ma damsi ivi tarakiiyanei bo, “Ikikava kana berai da God ina kayowana kana votekatekei?”