Search form

Jon 6:38

38iyamna wawayina kunumai ivonataweku aoru ku dobu na tuna ina kayowana ana berai ma ke taku aku kayowanai.