Search form

Jon 6:69

69Kaitumaghanem ma kakovim da tam na God ina Wawaya Vovokaravim.”