Search form

Jon 6:70

70Ma Yesu ivonapotei bo, “Taku ami vi 12 avinemi. Ma kegha da kamomiyai wawaya sago tuna na Devil ina wawaya.”