Search form

Jon 6:71

71Yesu na Judas ivi sisiyei, tuna Saimon Iskariyot natuna. Tuna na kana kivikivina ivi 12 kamosiyai ma kegha da mara epipisi da ini wawanei.