Search form

Jon 7:10

Yesu Taparoro Numana garina kamonai ivi beyebeyena.

10Yesu titina yoghoyogho ivi neyana Yobe kamna kubiine ma tuna bade murisiyai inae na ke debiiyai ma gavunai.