Search form

Jon 8:34

34Ma Yesu ivonapotesi bo, “Vonavaghata avonavonemi, tam iyai berabero keberaberai na am bera beroberosi ipatumim da kuvi sleiv.