Search form

Jon 8:41

41Ikikava ami mamai berabero eberaberai na tami bade nakanani koberaberai.”

Ma ivonapotei bo, “Tokai na ke deba wawaya. God ina kina kava na akii Mamai ma tokai na natunatuna vaghata.”